Мога ли да взема ипотека, ако не ме осигуряват на целия доход

Кога е правилният момент да договорите параметрите на своя ипотечен заем?

Силно дебалансираният пазар на имоти (голямо търсене, малко предлагане), притиска все повече купувачи да вземат решение за даден имот още в рамките на първия оглед. Харесате ли имот, не чакайте “да го преспите” или договорите, защото ако е качествен и с правилно дефинирана цена, в рамките на няколко часа вече няма да е на пазара, съветват брокери.

Какво значи това по отношение на финансирането на имота обаче – кога е правилният момент да договорите параметрите на своя ипотечен заем (ако ще ползвате външно финансиране) и какво гледа банката – имотът или кредитоискателя?

Можете да разберете параметрите на вашия кредит и без да сте харесали имот, защото първата част от одобрението на ипотечен кредит или т.нар. първоначално одобрение е основно на база доходи,

На този ранен етап, без да има конкретен имот, може да се свърши голяма част от работата, която в последствие ще ви даде скорост в преговорите. В повечето банки ще се направи справка в Централен кредитен регистър (ЦКР), която показва дали купувачът има или е имал в миналото просрочия по кредити, справка в Национален осигурителен институт (НОИ) на каква сума се осигурява и дали осигуровките са плащани редовно от работодателя.

На базата на тази информация банката изчислява дали дохода, който е деклариран е достатъчен и отговаря на критериите за съотношение между месечен доход и месечни кредитни задължения. Интересен момент е ако купувачът получава по-високи доходи от колкото реално може да бъде потвърдено във въпросната справка в НОИ.

Причините поради, които може да има разлика между реален и официален доход могат да бъдат най-различни. Добрата новина, ако купувачът е сред кредитоискателите в такава позиция е, че има не малко банки, които биха направили един по детайлен анализ на доходите – къде работи, от колко време, заемана позиция и т.н. и биха могли да направят отстъпки от своята рискова политика.

“Трябва да бъдете подготвени, че тези отстъпки се отразяват в повечето случаи и на цената на кредита. По-висок риск за банката – по-висока цена на кредита. Допълнително ако самоучастието в покупката е по-голямо от 20%  например, това би позволило на банката да погледне по-благосклонно към проекта и да приеме допълнителен доход, стига той да бъде показан под някаква форма и да не превишава многократно официлания”.

Практиката  сочи, че преди един купувач да бърза да се отказва от банково финансиране поради разлики в реалния и официалния доход, е добре да се посъветва с независим кредитен консултант или банков експерт за това какви възможности предлага пазара в конкретната ситуация. Ако процесът започне рано, това дава достатъчно време всички варианти да бъдат преценени и обсъдени и купувачът да ползва най-изгодния за него вариант без това да поставя в риск реализирането на сделката.

 

Свържете се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com