Рефинансиране

Погледнете колко много плащате на месец към различни институции. Съберете всички вноски по кредити, карти, лизинги, стоки на изплащане и овърдрафти. Рефинансирането е метода, чрез който можете да обедините една част или всичките си задължения които имате. Оставете на нас да решим тази не лека задача.

Да се рефинансират задължения означава да се вземе още един заем – обикновено с по-голям размер – с който да се погасят всички други задължения и да продължи да се изплаща само той. Ползите от това упражнение са няколко. На първо място вече се плаща само една вноска, вместо да се жонглира между различните погасителни планове. На второ – и това е най-честата причина за рефинансиране – се търсят по-добри условия по кредита – по-ниска лихва, по-удобен размер на вноската, по-подходящ погасителен план. При наскоро получени кредити е по-малко вероятно да се намерят значително по-добри условия (все пак пазарът не се променя толкова бързо), но при по-стари заеми си струва човек да се огледа – с течение на времето икономическата среда се променя, а и в момента е период с доста ниски лихви. Ако човек има два заема – 5000 лв. с лихва 9% за една година (месечната вноска е 454 лв.) и 2000 лв. с лихва 15% пак за година (вноска – 192 лв.), ако ги погаси с нов заем от 7000 лв. с лихва 6%, тогава вноската му ще е 618 лв. Ако се сравни с другите две вноски – общо 646 лв., то намаляването е с 28 лв. месечно. За една година това са 330 лв. повече спестени пари и разполагаем доход. Примерът е твърде опростен, но дава представа как работи рефинансирането на кредити. Разликата е още по-голяма, ако с банков заем се рефинансират задължения към небанкови финансови институции.

Има ли смисъл за мен рефинасирането на кредит? Самото рефинансиране е свързано с разходи – не само нови такси, но времето, необходимо за събиране на предложения и сравняване на оферти. При малки разлики в крайния резултат това просто не си струва. Понеже основната цел все пак е намаляване на дълговата тежест, т.е. това е нещо като оздравителен план, човек трябва да си зададе няколко въпроса: ще бъде ли в състояние да си направи месечен бюджет и да се придържа стриктно към него, за да има контрол върху приходите и разходите си? достатъчно изгодно и смислено ли е цялото упражнение с рефинансирането (т.е. облекчава ли наистина месечните вноски и общата цена на това приемлива ли е)? ще е в състояние ли да бъде дисциплиниран дългосрочно, да погасява навреме и да не взема нови заеми? Само ако отговори на тези въпроси с Да, рефинансирането би имало смисъл. Отделно специалистите препоръчват към рефинансиране да се прибягва, ако вноските по кредитите (без ипотеката, ако има такава) не са повече от 40% от брутните доходи (в противен случай по-подходящо би било предоговаряне на условия от отделните кредитори като програма за справяне със свръхзадлъжнялост).

Свържи се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com