Потребителски кредити

Ние договаряме най-изгодната оферта спрямо Вашия профил.

Усвояването на потребителски кредит е свързвано главно с посрещане на текущи нужди, дълго отлагани мечтани придобивки и понякога капризи. Потребителският кредит е удобен за покупката на всякакви стоки, оборудване, а понякога е предпочитан и за финансиране на ремонтни дейности. Можем да ви бъдем полезни с препоръка и съдействие къде, как и при какви условия е най-добре да ползвате потребителски кредит! Казусите и предизвикателствата, свързани със сферата на потребителското кредитиране са многообразни и често изискват гъвкавост на действието на консултантите. Можем спокойно да кажем, че нашият опит в потребителското кредитиране ни помага да структурираме разнообразни решения за нашите клиенти. Потребителските кредити, в сравнение с ипотечните, биват значително по-бързо одобрявани. В рамките на една работна седмица клиент може да кандидатства и да получи желаната сума. Въпреки тази бързина е трудно да се каже коя банка отпуска най-лесно кредити, защото това е процес и той много зависи и от самия кандидат. В колкото по-голяма степен той отговаря на изискванията на банката, толкова по-бързо ще получи одобрение и ще усвои кредита.

 За такъв тип клиенти всяка банка би била банка, която лесно отпуска кредити.  Одобрение за кредит може да получи всеки клиент, който отговаря на следните изисквания: – За потребителски кредит може да кандидатства всяко пълнолетно лице; – Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор; – Кандидатът да работи при настоящия си работодател от минимум 3-6 месеца на безсрочен трудов договор; – Редовно внасяни социални и здравни осигуровки. Внасянето им накуп се разглежда от банките като негатив; – Чиста кредитна история. Кандидатът не трябва да е допускал просрочия в миналото, а ако към момента на кандидатстване за потребителски кредит има и други кредити, да ги обслужва редовно. – Минимален доход. За някои оферти банките изискват определен размер минимален доход, за да се възползва клиента от условията по кредита. При някои банки изискването е за минимален осигурителен доход, при други – минимален нетен доход. 

Свържете се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com