Жилищен кредит

Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти-физически лица, обичайно срещу обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани и с други обезпечения, като тези кредити са предназначени за финансиране на строеж на жилище, покупка на жилище, подобрения или ремонт в него. При този вид кредити банката следи за целевото използване на предоставените средства. Жилищните кредити се регулират основно от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който е в сила от 29 юли 2016г. Свържете се с нас, за да помогнем да закупите мечтания дом.

Докато търсите ново жилище, вероятно ще се сблъскате с неочаквани трудности – от намирането на конкретния имот, през финансирането му, до обзавеждането. Ако от ключа към мечтания дом ви дели едно решение, тук ще намерите полезна информация за избора на жилище и процеса на покупка. Ако не разполагате с всички средства за подобна инвестиция, ще ви е необходима подкрепата на банка.

Но как да прецените коя е най-добрата оферта? Ако вече сте взели важното решение за покупка на ново жилище, ви предстои не по-малко важният процес по избор на най – доброто сред предложенията на пазара. Тази задача не е лека и може да отнеме много време – повече, отколкото предполагате.

Свържи се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com