Услуги

Възползвайте се от услугите на Кредит Риск Консулт! 

Какви услуги предлагаме:

  1. Договаряме най-изгодната оферта конкретно за вашия профил – така Ви спестяваме средства!
  2. Ние водим цялата комуникация с банките, като защитаваме Вашите идеи и интереси – така Ви печелим време, което да вложите в по-продуктивни за Вас дейности!
  3. Минаваме през офертите заедно с Вас и ги сравняваме, като превеждаме разбираемо „дребния шрифт“ на банковото предложение – така се грижим за Вашето спокойствие!

Как печелим доверие?

Преди всичко, държим на трайните и коректни отношения с нашите партньори и нашите клиенти (и особено клиентите)! Ние винаги сме се водили от стремежа ни да превърнем Кредит Риск Консулт в сигурно име, което да вдъхва доверие и респект. Затова нашите клиенти са и наши приятели, а техните приятели стават наши клиенти. Така градим “Мрежа на доверие”! Ето и малко информация, с която сме спечелили доверието на много клиенти:

Услуги

Ипотечни кредити

Ипотечните кредити се отпускат на юридически и физически лица срещу обезпечение недвижим имот. В полза на банката се учредява договорна или законова ипотека върху недвижимия имот. Това позволява на банките при неизпълнение на задължението на кредитополучателя да покрият загубите си като продадат имота. Чрез продажбата на имота банките трябва да покрият освен главницата по кредита и лихвата, затова те по-често отпускат кредити в по-малък размер от цената на имота, който служи като обезпечение.

Потребителски кредити

Ако ипотечният кредит е дългосрочна инвестиция, то тегленето на потребителски кредит е свързвано главно с посрещане на текущи нужди, дълго отлагани мечтани придобивки и понякога капризи. Потребителският кредит е удобен за покупката на всякакви стоки, оборудване, а понякога е предпочитан и за финансиране на ремонтни дейности.

Жилищни кредити

Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти-физически лица, обичайно срещу обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани и с други обезпечения, като тези кредити са предназначени за финансиране на строеж на жилище, покупка на жилище, подобрения или ремонт в него.

Рефинансиране

Погледнете колко много плащате на месец към различни институции. Съберете всички вноски по кредити, карти, лизинги, стоки на изплащане и овърдрафти. Рефинансирането е метода, чрез който можете да обедините една част или всичките си задължения които имате. Оставете на нас да решим тази не лека задача.

Свържете се с нас

Бул. Цар Симеон Велики 112, Сити Център, офис 10, сутерен, 6000 Стара Загора

0899 93 95 03
0893 61 00 68

office@krk-bg.com